Kategorie

VSR-2

SYNTEZER MOWY

16 komunikatów głosowych, komunikaty fabryczne

Syntezer VSR-2 jest urządzeniem przeznaczonym do współpracy z modułami i centralami GSM. Pozwala na zapamiętanie szesnastu komunikatów słownych o czasie trwania: komunikaty od 0 do 7 po szesnaście sekund każdy a komunikaty od 8 do F po osiem sekund każdy. Komunikaty te wykorzystywane są przez moduł GSM podczas realizacji telefonicznego powiadamiania o alarmie, sabotażu(wyzwolenia wejścia). Syntezer posiada unikalne funkcje: sumowania kilku komunikatów w jedną treść (maksymalnie pięciu z poleceniem 'm' włącznie) oraz możliwość podsłuchu obiektu poprzez wejście AUDIO-IN. W trybie sumowania komunikatów będą one odtwarzane w kolejności wpisu w zakładce VSR (program PARTNER GSM/ OptimaGSM-Manager). Wpisanie polecenia podsłuchu (m) przerywa sumowanie i przełącza się na sygnał z modułu audio.

• pamięć 16 komunikatów o długości: 0-7 po 16s. 8-F po 8s.
• wbudowany mikrofon, przyciski obsługi: PLAY, NO*1, REC
• cyfrowa komunikacja zmodułami GSM i centralami GSM
• wyjścia słuchawkowe do odsłuchu komunikatów i linii telefonicznej
• wejście dla modułu audio, do podsłuchu obiektu
• trzy wejścia do wyzwalania komunikatów przy współpracy z MGSM 2.0/3.0
• łatwa instalacja i konfiguracja, fabryczne komunikaty 1-6
• sygnalizacja optyczna stanu pracy
• nieulotna pamięć
Produkt został dodany

Nazwa produktu: VSR-2
Ilość:

W Twoim zapytaniu znajduje się:
Produkty: