Kategorie

PSR

MODUŁ IMPULSOWEGO ZASILACZA BUFOROWEGO

MODUŁ IMPULSOWEGO ZASILACZA BUFOROWEGO
Przeznaczony jest do nieprzerwanego zasilania urządzeń wymagających stabilizowanego napięcia 12V/DC (+/-15%). Pozwala na niezależne zasilanie dwóch grup odbiorników poprzez zabezpieczone wyjścia 1 (1A max.) oraz 2 (0,3A max.),
• dedykowany do zasilania modułów MGSM xx ( np. MGSM 4.0, MGSM 5.0),
• zasilanie elementów systemów alarmowych, kontroli dostępu itp.

MODUŁ ZASILACZA BUFOROWEGO
• zasilacz impulsowy
- wydajność prądowa 1,3A- ciągła (1,7A- sumaryczna wydajność z ład. AKU),
- automatyczna regulacja napięcia,
- mikroprocesorowa diagnostyka stanu pracy,
- zabezpieczenie przeciwzwarciowe, przeciążeniowe i termiczne,
- efektywność przetwarzania 70%-90%,
• układ ładowania i kontroli akumulatora
- ładowanie akumulatora dwufazowe: stało-prądowe, stało-napięciowe,
- zabezpieczenie akumulatora przed nadmiernym rozładowaniem (funkcja zał./wył),
- dynamiczny test akumulatora (funkcja zał./wył.),
• wyjścia zasilania [2]:
- niezależne wyjścia: 1= 13,8V/1A i 2=13,8V/0,3A,
- zabezpieczenie przed zwarciem poprzez bezpieczniki PTC,
• wyjścia techniczne
- F sygnalizacja stanu awarii: wyjścia 1 lub 2, akumulatora, wysokie nap. AC>24V,
- NAC sygnalizacja stanu awarii: brak AC, (regulowane opóźnienie: 1s, 300s, 1h, 6h),
- BUZ sygnalizacja stanu awarii: sygnał przerywany,
• sygnalizacja pracy
- optyczna sygnalizacja pracy (diody LED),
- cyfrowa komunikacja z MGSM xx, NEO przekazywanie stanu lub awarii poprzez SMS,
• konfiguracja
- poprzez zworki (funkcje, sygnalizacja wyjść technicznych),
- program PARTNER GSM (SMS-y, pamięć zdarzeń, tryb ONLINE)

ZESTAW: moduł PSR,  4 kołki samoprzylepne,  instrukcja.
UWAGI: wymaga transformatora min. 30VA
Produkt został dodany

Nazwa produktu: PSR
Ilość:

W Twoim zapytaniu znajduje się:
Produkty: