OptimaGSM-SET

ZABEZPEČOVACIA ÚSTREDŇAS KOMUNIKÁTOROM GSM A FUNKCIAMIDOMÁCEJ AUTOMATIZÁCIE

Kompaktná zabezpečovacia ústredňas možnosťou rozdelenia na 4 skupiny, SMS/VOICE/CLIP/GPRS/MMS, 12VDC, TELx8, BIx8-48, BOx8-32, AI,TEMPx4, TPR-xx, monitoring GPRS, TermostatGSM, KeyGSM, TerminálSMS, LoggerTemp. LogicProcessor- napájanie 12V/DC s kontrolou napätia DC,
na napájanie je vyžadovaný kontrolovaný, inteligentný, systémový zdroj:  PSR-ECO-5012-RS


Zabezpečovacia ústredňaOptimaGSMspolu s rozširovacími zariadeniamije riešenie integrujúce elektronický systém signalizácie vlámania a automatizáciu budov s využitím technológieSmartPLC
Zabudovaný komunikátor GSM umožňuje vzdialenú kontrolu a ovládanie systému.
Vďaka modulovej konštrukcii môže byť systém rozšírený a prispôsobený meniacim sa potrebám užívateľa.
Konštrukcia a funkcie zhodnés PN-EN 50131-3, stupeň 2,

Vlastnosti:

- 4 skupiny s dvomi typmi stráženia(plné, nočné),
- vstupy (BI): 8-48 drôtových, rozšírenie pomocou expandérov (EXP-I8, EXP-I8-RN) a dotykových klávesnícTPR-xx (konfigurácia vstupov: 2EOL/NC, 2EOL/NO, EOL, NC, NO),
- výstupy (BO): 8-32 drôtových, rozšírenie pomocou expandérov výstupov
- výstupy: O1, O2 výstupy 12VDC/1A so zabezpečením proti skratu, preťaženiu, prehriatiu a s kontrolou zaťaženia,
- výstupy: O3-O8 tranzistorové OC 100mA,
- dodatočný lokálny výstup relé v každej dotykovej klávesnici,
- užívatelia: 32 kódov (1 hlavný+31), 8 telefónnych čísiel, 8 adries e-mail,
- obsluha až štyroch dotykových klávesníc; povrchová montáž TRP-1-O, TPR-2W-O, TPR-2B-O a zapustená montáž TPR-1F-O,
- elastickéovládaniestráženia: dotykové klávesnice, SMS, vstupy systému, bezdrôtové ovládače ( RF-4,maximálne 42 ovládačov)
- spolupráca s bezdrôtovýmsystémomAero: obsluha do 16 zariadení Aero (1 Aerozaberá 1 BI),
- zisťovanie rušenia GSM (JAMMING): hlásenie stavu na výstupe a zápis do pamäte udalostí,
-  hodiny RTC a kalendár udržiavané batériou, obsluha servera času NTP, aktualizácia časuzimný/letný,
- 4 timery s výberom režimu: ročný, mesačný, týždenný, denný, stály. Každý timer mánastavenia 20 značiek ON/OFF
- pamäť udalostí do 10 000,
- funkcia testu spojenia: SMS, SMS STAN, CLIP, MMS, E-mail,
- optická signalizácia činnosti a dosahu GSM
- funkcie obmedzenia nákladov a počtu preonsov
- obsluha kódov USSD (kontrola kariet pre-paid)
- odnímateľné svorkovnice, zoskupovanie podľa portov,

Oznamovanie / Ovládanie

- SMS ovládanie a oznamovanie–nezávislé správy pre udalosti v systéme,
- VOICE/CLIP: nezávislé hlasové spojenie pre udalostiv systéme s hlasovými správami (hlasový modul VSR-1, VSR-2, odposluch AMR-1),
- MMS: prenos MMS s obrázkami z kamier CCTV, videovrátnikov; video verifikácia udalostí, funkcia fotopasce (FGR-4)
- E-MAIL: nezávislé správy e-mail pre udalostiv systéme, obsluha servera SMTP (bez SSL/TSL),
- monitoring GPRS:  spolupráca so stanicou/serverom Monitoring Software Ropamalebo so stanicouKronos NET (ovládačRopamDirect), šifrovaný prenos TCP/IP, dve adresy IP, záložný prenos SMS, súčasná činnosť s režimom oznamovania SMS/VOICE
- možnosť ovládania pomocou aplikácieRopamDroidpre smartfóny sosystémom Android

Funkcie automatizácie budov:
- SmartPLC: max. 8 modulov IOE-IQPLC/IO-IQPLC (elektrická zásuvka/vypínač) využívajúcich komunikáciu po elektrickej sieti 230V,
- obsluha do 4 detektorov teploty TSR-1, slúžiacich na kontrolu a registráciu teploty a na termostatu,
- kontrola výstupov (BO): SMS, DTMF, CLIP (KeyGSM), app/webserwer,
- TermostatGSM, LoggerTemp: meranie a registrácia teploty zo štyroch detektorov teploty
- analógový vstup AI 0-10V na kontrolu fyzikálnych parametrov,napr. napätie batérie, vlhkosť [%RH], teplota a podobne
- integrácia audio s videovrátnikmi (VAR-1), audiovrátnikmi a interkomami, odposluch objektu (AMR-1).

LogicProcessor:
- rozšírené logické funkcie, aritmetické funkcie, počítadlá, časové relé
- do 20 nezávislých logických podmienok, (blokyIf...Then...Else),
- 20 časových relé na realizáciu časovo-logických funkcií,
- kreator logiky alebo editor skriptu (programovací jazyk C), simulátor: úloha a prehľad skriptu,
Výrobok bol pridaný

Názov produktu: OptimaGSM-SET
Množstvo:

Váš nákupný košík obsahuje:
Výrobky: