NeoGSM-PS

ZABEZPEČOVACIA ÚSTREDŇAS KOMUNIKÁTOROM GSM

kompaktnázabezpečovacia ústredňa SMS/VOICE/CLIP/GPRS/MMS, 17VAC/24VDC, zálohovaný zdroj12V/2A, TELx8, BIx8-20, BOx8-14, AI,TEMPx2, TPR-xx, monitoring GPRS, TermostatGSM, KeyGSM, TerminálSMS, LoggerTemp. LogicProcessor

Zabezpečovacia ústredňa NeoGSM spolu s prídavnými zariadeniami je riešenie integrujúce elektronický systém signalizácie vlámania a domácu automatizáciu. Zabudovaný komunikátor GSM umožňuje vzdialenú kontrolu a ovládanie systému. Vďaka modulovej konštrukcii môže byťsystémrozširovaný a prispôsobovaný meniacim sa potrebám užívateľa.

Ústredňa má unikátne funkcie v porovnaní s produktmi iných výrobcov a je výnimočným systémom vo svojej triede na trhu. Okrem iného umožňuje:
- možnosť ovládania pomocou aplikácie RopamDroid určenej pre smartfóny so systémom Android
- ovládanie stráženia: dotykové klávesnice, SMS správy, vstupsystému, bezdrôtové ovládače ( RF-4),
- obsluha dotykových klávesníc; povrchová montáž TRP-1, TPR-2W, TPR-2B a zapustená montáž TPR-1F,
- vizuálne zobrazenie stavu objektu: modul FGR-4 na zasielanie správ MMS/E-MAIL s obrázkami z priemyselných kamier,
- hlasový modul VSR-2, umožňujúci zaslanie 16 hlasových správ obsahujúcich presné informácie o udalosti (VOICE) alebo VSR-1, umožňujúci zaslanie jednej hlasovej správy (VOICE),
- modul audio AMR-1 (mikrofón), umožňujúci odposluch objektu a verifikáciu audio,
- modul VAR-1 amodul FGR-4 na integráciu s videovrátnikom, integrácia umožňuje telefónny rozhovor medzi zvončekom a mobilným telefónom a zasielanie obrázkov vo formáte MMS,
- integrácia audio s a interkomami,
- detektory teploty TSR-1, ktoré slúžia na kontrolu a registráciu teploty a na funkciu termostatu,
- bezdrôtový ovládač  RF-4  na ovládanie stráženia a výstupov (4) pomocou bezdrôtových ovládačov,
- analógový vstup AI 0-10V na kontrolu fyzikálnych parametrov, napr. napätie batérie, vlhkosť [%RH], teplota atď.

VLASTNOSTI:
Systém NeoGSM je zmodernizovaná verzia ústredne NEO, nové možnosti a funkcie (#):
# zisťovanie rušenia GSM (JAMMING): hlásenie stavu na výstupe a zápis do pamäte udalostí,
# LogicProcessor: rozšírené logické funkcie, umožňujúcevytvorenie domácej automatizácie, časových relé, a podobne založených na činnosti systému,
# obsluha DTMF ovládanie výstupov O1-O8, ovládanie stráženia (plného), ukončenie oznamovania VOICE, otváranie zámku v module VAR-1,
# vstup FAC (iba NeoGSM) na kontrolu napätia AC základného napájania, napr. ústredne, kontroléra, zdroja DC,
# monitoring GPRS: spolupráca so stanicou Kronos NET (ovládač RopamDirect) - šifrovanýprenos TCP/IP, dve IP adresy, záložnýprenos SMS, súbežná činnosť s režimom oznamovania SMS/VOICE,

zabudovanýmodem GSM/DCS/EGSM bez SIMLOCK-u
konštrukcia a funkcie zhodné s PN-EN 50131-3, stupeň 2 (úplný komplet)
modulová a škálovateľnázabezpečovacia ústredňas funkciami domácej automatizácie
jedna hlavná skupina a vnútorná skupina NOC
elastická kontrola stráženia: dotykové klávesnice, SMS, RopamDroid, bezdrôtové ovládače ( RF-4/4C), vstup ústredne
obsluha aplikácie RopamDroid na ovládanie z telefónu sosystémom Android (komunikácia SMS),
obsluha rádiového prijímača RF-4  na ovládanie stráženia a výstupov (4) pomocou bezdrôtových ovládačov,
obsluha dotykových klávesníc TPR-xx
8 telefónnych čísiel, oznamovanie a ovládanie
8-20 vstupov, rozšírenie pomocou dotykových klávesníc a expandérov EXP-I8
konfigurácia činnosti vstupov 2EOL/NC, 2EOL/NO, EOL, NC, NO
AI analógový vstup 0-10V s nastavením škály fyzikálnej hodnoty (napr. teplota=°C, RH=%, p=kPa)
spolupráca s expandérom 8 vstupov  EXP-I8
8-14 výstupov ovládaných stavomsystému, SMS, CLIP, dotykovými klávesnicami (domáca automatizácia)
O1 a O2 výstupy 12VDC/1A so zabezpečením proti skratu, preťaženiu, prehriatiu a s kontrolou zaťaženia,
O3-O8 výstupy OC 100mA.
AUX a KB výstupy napájania 12V/1A s úplným elektronickým zabezpečením,
prenos zovstupov SMS/VOICE/CLIP/MMS/E-MAIL
prenos SMS/VOICE/CLIP pri zmene stavu výstupov,
KeyGSM: funkcia ovládania výstupov pomocou identifikácie telefónneho čísla (CallerID tzv. CLIP)
ľubovoľné SMS-ky a správy VOICE (VSR-2) priudalostiachv systéme: vstupy, výstupy, teplota
prenos MMS/E-MAIL s obrázkami  z kamier CCTV, videovrátnika; video verifikácia udalostí, funkcia fotopasce
integrácia audio s videovrátnikmi
integrácia audio s audiovrátnikmi a interkomami
obojsmernýsystém audio, odposluch objektu
TermostatGSM, LoggerTemp  meranie a registrácia teploty z dvoch detektorov TSR-1, dva nezávislé termostaty na 4 výstupoch
hodiny RTC udržiavané batériou
4 timery 24h na ovládanie stráženia a výstupov
funkcia testu spojenia: SMS, SMS STAN, CLIP, MMS
optická signalizácia činnosti a dosahu GSM
pamäť udalostí: 1000 udalostí s prepisovaním
funkcie obmedzenia nákladov a počtu prenosov
obsluha kódov USSD (kontrola kariet pre-paid)
TerminálSMS: funkcia prenosu SMS cez port RS232TTL zo zariadení DTE (PLC, kontroléry atď.) bez príkazov #AT, kódy ASCI, NEO pracuje ako modem, terminál GSM (DCE), spúšťanie funkcií: vstup I8
bloková konštrukcias nezávislou kontroloujednotlivých funkčných blokov: napájanie, modem GSM, mikrokontrolér,
napájanie NeoGSM-PS: 17VAC/24VDC, zálohovaný zdroj12V/2A s obsluhou akumulátorov 12V, kontrola základného napätia AC, kontrola napätia DC (<11V),  možnosť napájania s alternatívneho zdroja napájania; akumulátory 24VDC

Prídavné zariadenia, ktoré rozširujú vlastnostisystému:
- TPR-1x dotyková klávesnica, moderná klávesnica na kontrolu systému na povrchovú montážTPR-1 a na zapustenú montáž TPR-1F, kryt z ocele INOX,
- TPR-2x dotyková klávesnica, moderná klávesnica na kontrolu systému na povrchovú montáž, bielej alebo grafitovej farby, plastový kryt z ABS,
- RF-4 systémový rádiový ovládač na ovládanie stráženia a zariadení na objekte,
- FGR-4 modul FGR-4 na zasielanie správ MMS/E-MAIL s obrázkami z priemyselných kamier (vizuálna verifikácia),
- VSR-2 hlasový modul VSR-2, umožňuje zaslanie 16 hlasových správ (VOICE), VSR-1, umožňujúci zaslanie jednej hlasovej správy (VOICE),
- AMR-1modul audio (mikrofón), umožňuje odposluch objektu (verifikácia audio),
- TSR-1 detektor teploty, slúži na kontrolu a monitoring teploty a na realizáciu funkcietermostatu,
- modul VAR-1 KENWEI, umožňuje integráciu s videovrátnikom a obojsmernú komunikáciu audio (zvonček-mobil) a prenos MMS správ s obrázkami z kamery,
Výrobok bol pridaný

Názov produktu: NeoGSM-PS
Množstvo:

Váš nákupný košík obsahuje:
Výrobky: