Kategorie

MultiGSM

MODUŁ POWIADOMIENIA I STEROWANIA GSM, TERMINAL GSM (NADAJNIK GSM).

* wbudowany modem GSM/DCS/EGSM bez SIMLOCK-a
* wykrywanie zagłuszania GSM (JAMMING): raportowanie stanu na wyjściu i zapis w pamięci zdarzeń
* 8-1000 numerów telefonu, 2  grupy do powiadomień i sterowania: numery 1-8 wybór pojedyncze , 1-1000 (karta SD) wybór zbiorczy, cała grupa
* obsługa karty SD, SDHC:
-  zarządzanie numerami telefonu 1-1000, 'telefony .txt' (łatwa edycja i zmiana grypy do powiadomienia i funkcji KeyGSM)
- programowanie urządzenia poprzez kartę SD, plik zapiany programem Partner GSM  na karcie SD  (config.rpm)

* 8 wejść, konfiguracja pracy NC, NO o regulowanej czułości do 60 000 [ms lub s]
* AI wejście analogowe 0-10V ze skalowaniem do wartości fizycznej (np. temp=°C, RH=%, p=kPa)
* wejście FAC do kontroli napięcia AC (lub DC) zasilania podstawowego np.. centrali, kontrolera, zasilacza DC
* 4 sterowane wyjścia poprzez SMS, CLIP, DTMF, awaria, brak AC, JAMMING
* O1 wyjście 12VDC/1A z zabezpieczeniem zwarciowym i przeciążeniowym,  O2-O4 wyjścia OC 100mA
* transmisja z wejść SMS/VOICE/CLIP
* transmisja zdarzeń poprzez E-MAIL (protokół SMTP):
- obsługa serwera SMTP (bez autoryzacji SSL/TSL !)  i czterech adresów e-mail
,
- ekonomiczna transmisja poprzez GPRS (E-MAIL STAN<1kB) , możliwość wykorzystania funkcji klientów poczty do filtrowania, analizy, retransmisji itd.
* dowolne SMS-y i komunikaty VOICE ( wymagany VSR-2) przy zdarzeniach w systemie: wejścia, temp.
* funkcje Terminal:   MultiGSM pracuje jak modem, terminal GSM (DCE), kontrola is sterowanie z urządzeń DTE poprzez port RS232TTL (PLC, kontrolery itp.)
* TerminalSMS: funkcja transmisji i odbierania SMS poprzez port RS232TTL,
* TerminalEMAIL: funkcja transmisji e-mail poprzez port RS232TTL ,
* TerminalCall:  funkcja generuje połączenia głosowe z obsługą DTMF, sterowanie  poprzez RS232TTL, komendy ASCI, ( funkcja na specjalne zamówienie),
* KeyGSM: obłsuga do 1000 numerów telefonów, zastosowanie; szlabany, wjazdy do osiedla mieszkaniowe, bramy garażowe, parkingi hoteli itp..
* LogicProcessor:
- funkcji logiczne (9) dla argumentów: wejść,  wyjść, markerów (wartość binarna 0/1), progów temperatury,  progów wejścia analogowe, awarie, timery, wartości binarne
- funkcje czasowo-logiczne (8) jak  programowane przekaźniki czasowe, wyzwalania i reset timerów (bloków) identyczne jak  argumenty w funkcjach logicznych a wyniki zapisywane są wyjść  lub markerów
* 4 timery 24h do opcji LogicProcessor
* monitoring GPRS:
- współpraca ze stacją MSR Manager (sterownik RopamMSR, w opracowaniu),
- współpraca ze stacją Kronos NET (sterownik RopamDirect) - szyfrowana transmisja TCP/IP, dwa adresy IP, zapasowa transmisja SMS, praca równoległa z trybem powiadomienia SMS/VOICE
* integracja audio z  domofonami i interkomami
* integracja z video-domofonami poprzez  bramkę VAR-1 , pozwalalajaca na rozmowę telefoniczną pomiędzy bramofonem a telefonem komórkowym,
możliwe załączenie rygla kodem DTMF
* pomiar temperatury z czujnika TSR-1,  termostat  na 2 wyjściach z histerezą
* dwukierunkowy system audio, podsłuch obiektu (AMR-1)
* zegar RTC z podtrzymania bateryjnym (restarty zasilania)
* funkcja testu łączności: SMS, SMS STAN, CLIP
* optyczna sygnalizacja pracy i zasięgu GSM
* pamięć zdarzeń; 1000 zdarzeń z nadpisywaniem
* funkcje ograniczenia kosztów i ilości transmisji
* obsługa kodów USSD (kontrola kart pre-paid i zmiana usług)
* zapis loga temperatury, wejścia analogowego, wejść i1-I8 na kartę SD  (aktywacja wymaga PartnerGSM v4.2), możliwe jest także automatycze wysłanie loga o 00:00 na 1-szy adres e-mail
* zasilanie 12V/DC z kontrolą napięcia DC (<11V).

Zastosowanie:
Terminale MultiGSM z racji swojej budowy i funkcji dedykowane są do integracji z innymi urządzeniami (np. centrale alarmowe, kontrolery PLC, przekaźniki, sterowniki) poprzez
wejścia i wyjścia binarne, Dzięki wbudowanemu modemowi GSM możliwa jest transmisja zdarzeń z systemu poprzez SMS, VOICE, E-MAIL. Do sterowania i kontroli służą SMS, CLIP,
DTMF.

•  powiadomienie dla systemów alarmowych,
•  powiadomienie dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej OSP ze sterowaniem syreną,
•  sterowanie wieloabonentowe automatyką bramy, szlabanu poprzez CLIP (CallerID),
•  systemy automatyki domowej, funkcje przekaźników czasowych,
•  systemy kontroli i sterowania poprzez sieć GSM, sygnały binarne I/O,
•  restarter urządzeń, AP w sieciach bezprzewodowych WLAN,
•  systemy kontroli i nadzoru temperatury np. serwerownie,  lodówki (szczepionki), chłodnie, procesy termiczne,
•  rejestrator (logger): temperatury, wejść terminala ,  AI, seici GSM, zasilania AC,
•  rejestrator jw. z automatyczną transmisją dobowych logów poprzez e-mail,
•  systemy kontroli i nadzoru wartości analogowej z czujników z wyjściem 0-10V, np. wilgotność względna, temp.
•  regulacja temperatury lub parametru od AI, regulator dwustanowy z histerezą,
•  systemy kontroli i nadzoru nad przesyłowymi sieciami energetycznymi,
•  systemy kontroli dostępu,
•  kontrola  i sterowanie procesami technicznymii np. przepompownie, kotłownie CO, fermy hodowlane,
•  integracja z domofonami, interkomammi poprzez wejście/wyjście audio liniowe,
•  modem SMS, E-mail, Call  dla prostych sterowników PLC  poprzez port RS232TTL (TerminalSMS/E-mail/Call),

(Dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.)
Produkt został dodany

Nazwa produktu: MultiGSM
Ilość:

W Twoim zapytaniu znajduje się:
Produkty: