Kategorie

MODBUS TCP/IP

MODBUS TCP/IP zaimplementowany jest w centralach:
- NeoGSM-IP-64
- OptimaGSM + AP-IP.

Protokół obsługuje następujące typy danych:
-  IR  (input registers),
-  CS  (coil status),
-  IS  (input status).
oraz następujące funkcje protokołu MODBUS:
- Read Coil Status  (funkcja  01),
- Read Input Status (funkcja  02),
- Read Input Registers (funkcja 04),
- Write (Force) Single Coil  (funkcja  05).

Port MODBUS TCP/IP: 502 (SLAVE: 255)


Protokół pozwala na integracje centrali:
- ze sterownikami PLC np. odczyt I/O, sterowanie,
- z systemami inteligentnego domu np. alarm, odczyt czujek, sterowanie wyjściami,
- z serwerami  np. Home Assistant odczyt stanu czujek. sterowanie wyjściami, odczyt temperatury, wilgotności, CO2, TVOC itd.
przykładowy kod dla Home Assistant *(dla NeoGSM-IP-64):


# Example configuration.yaml entry for a TCP connection
modbus:
name: hub1
type: tcp
host: 192.168.1.125
port: 502


# Example configuration.yaml entry
binary_sensor:
- platform: modbus
scan_interval: 1
inputs:
- name: czujka I1
hub: hub1
slave: 255
address: 0
input_type: discrete_input
# Example configuration.yaml entry
switch:
platform: modbus
scan_interval: 1
coils:
- name: sterowanie O1
hub: hub1
slave: 255
coil:0


# Example configuration.yaml entry
-  platform: modbus
registers:
- name: temperatura_1
hub: hub1
unit_of_measurement: °C
scale: 0.1
precision: 1
register_type: input
slave: 255
register: 0


registers:
- name: wilgotnosc_1
hub: hub1
unit_of_measurement: %RH
scale: 1
precision: 1
register_type: input
slave: 255
register: 8


registers:
- name: powietrze_TVOC
hub: hub1
unit_of_measurement: ppb
scale: 1
precision: 1
register_type: input
slave: 255
register: 16

registers:
- name: powietrze_CO2
hub: hub1
unit_of_measurement: ppm
scale: 1
precision: 1
register_type: input
slave: 255
register: 17


registers:
- name: zasieg_GSM

hub: hub1
slave: 255
register: 19
register_type: input


registers:
- name: zasilanie _DC

hub: hub1
slave: 255
register: 21
scale: 0.001
precision: 1
unit_of_measurement: V
register_type: input

Produkt został dodany

Nazwa produktu: MODBUS TCP/IP
Ilość:

W Twoim zapytaniu znajduje się:
Produkty: