MODBUS TCP/IP

W module komunikacyjnym TCP/IP AP-IP zaimplementowano protokół MODBUS TCP/IP (slave).
Protokół obsługuje następujące typy danych:
-  IR  (input registers),
-  CS  (coil status),
-  IS  (input status).
oraz następujące funkcje protokołu MODBUS:
- Read Coil Status  (funkcja  01),
- Read Input Status (funkcja  02),
- Read Input Registers (funkcja 04),
- Write (Force) Single Coil  (funkcja  05).
Port MODBUS TCP/IP: 502.
Produkt został dodany

Nazwa produktu: MODBUS TCP/IP
Ilość:

W Twoim zapytaniu znajduje się:
Produkty: