Kategorie

MGSM 5.0-PS

MODUŁ POWIADOMIENIA i STEROWANIA GSM

8 numerów telefonu, 8 wejść, 4 wyjścia, SMS/VOICE/CLIP/RING, 17÷20V/AC lub 20÷30V/DC, wbudowany zasilacz buforowy 13,8V/1,3A, wbudowany telefon przemysłowy, funkcja 'centrali alarmowej', symulacja linii telefonicznej PSTN (funkcja bramki GSM)

Nowoczesny nadajnik GSM z dwukierunkową transmisją danych. Moduł posiada wyjście RING-TIP,symulacji linii telefonicznej PSTN. Dedykowany jest do zastosowań w systemach SSWiN, KD przesyłania informacji teletechnicznych oraz M2M.Innowacyjne rozwiązania w module MGSM 5.0-PS pozwalaja na przesyłanie dowolnego komunikatu SMS, VOICE, SMS + VOICE z poszczególnych wejść modułu. Sterowanie wyjściami modułu może odbywac się poprzez SMS ( o dowolnej treści), DTMF (w trybie połączenia łosowego) i/lub CLIP z uprawnionych numerów telefonów. Ponadto cztery funckje logiczne pomiędzy I/O , O/O oraz zdarzenia w systemie pozwalają na tworzenie warunkowego sterowania w zależności od stanu systemu. MGSM 5.0 w komplecie z VSR-2 dodatkowo posiada menu głosowe ("follow me"), które ułatwia nawigacje i korzystnie z funkcji modułu (potwierdzanie sterowania, sygnalizacja stanu, awarii).

PODSTAWOWE WŁAŚCIWOŚCI:
• symulacja linii telefonicznej PSTN:
- obsługa połączeń wychodzących i przychodzących
- wybieranie tonowe (DTMF)
- odwrócenie pętli (generowanie sygnału dzwonka)
- funkcja bramki GSM (FCT -Fixed Cellular Terminal)
• możliowśc podłączenia typowego aparatu telefonicznego do modułu (wykorzystywanie abonamentu karty SIM)
• menu głosowe w trybie połączenia głosowego, z telefonu zdalnego lub lokalnego (podłączonego do wyjścia RING-TIP) (wymagany VSR-2)
• wbudowany telefon przemysłowy
• obsługa 8 numerów telefonów:
- współpraca ze stacjami monitoringu: SMS, CLIP
- powiadamianie na numery prywatne; SMS, VOICE, SMS+VOICE, CLIP
• przesyłanie informacji o stanie systemu poprzez SMS:
- dowolne komunikaty z poszczególnych wejść
- niezależne informacje o naruszeniu i powrocie wejścia
- komunikaty o awariach zasilania
- informacja o stanie systemu: wejść, wyjść, zasilanie, awarii
• przesyłanie informacji głosowej:
- współpraca z syntezerami mowy VSR-2 (16 komunikatów) lub VSR-1 (1 komunikat)
- dowolne komunikaty głosowe z poszczególnych wejść, w połączeniu z VSR-2
- współpraca z modułem audio AMR-1, odsłuch obiektu
• funkcja centrali alarmowej:
- sterowana: DTMF, SMS, wejście modułu : MGSM 5.0-PS
- sterowana: pilotem, DTMF, SMS, wejście modułu: MGSM 5.0+PSR-RF
• wejścia [8]:
- szeroki wybór typów reakcji np. załącz/wyłącz, opóźniona, licznikowe
- wybór konfiguracji pracy : 2EOL/NC, 2EOL/NO, EOL, NC, NO (I1-I6)
- wejścia I7/I8: NC, NO wyzwalane '+12V' lub 'GND'
• wyjścia [4]:
- wyjście wysokoprądowe O1 z zabezpieczeniem elektronicznym 1A
- trzy wyjścia OC (O2-O4)
- sterowanie poprzez: wejścia, zdarzenie, stan modułu, SMS lub CLIP
- programowany tryb działania (alarm, awaria, naruszenie wej. czasy systemowe itd.)
- funkcje logiczne AND, OR, NOR, XOR: wejścia/wyjścia->wyjścia
• funkcja testu łączności:
- cykliczny (co 1-99 godz.), według zegara
- wyzwalane z wejścia, odpytanie zewnętrzne (SMS)
- programowany typ testu: SMS lub CLIP
• programowanie:
- zdalne program PARTNER GSM: połączenie modemowe (CSD)
- lokalne program PARTNER GSM: RS 232 (TTL)
- zdalne SMS konfiguracyjne (wybrane funkcje)
- pamięć FLASH, aktualizacja oprogramowania (firmware)
• sygnalizacja pracy:
- optyczna sygnalizacja stanu modułu: praca, zasięg GSM, połączenie
- optyczna sygnalizacja stanu wyjść
• pamięć zdarzeń:
- rejestrowanie zdarzeń np. zał./wył. alarm
- data i czas zdarzenia
- rejestr 1000 zdarzeń z funkcją nadpisywania
• zasilanie:
- napięcie 17÷20V/AC lub 20÷30V/DC
- wbudowany zasilacz buforowy 13,8V/1,3A 7Ah/12V max. SLA)
- kontrola niskiego stanu napięcia zasilania U<11V
- zabezpieczenia akumulatora: przeciwzwarciowe, odłączenia rozładowanego akumulatora, odwrotna polaryzacja
Produkt został dodany

Nazwa produktu: MGSM 5.0-PS
Ilość:

W Twoim zapytaniu znajduje się:
Produkty: