Kategorie

MGSM 3.0E

MODUŁ POWIADOMIENIA i STEROWANIA GSM MGSM

4 numery telefonów, 4 wejścia, 4 wyjścia, SMS/VOICE/CLIP/RING, 12V/DC, wbudowany telefon przemysłowy ENFORA IIG, funkcja 'centrali alarmowej'

PODSTAWOWE WŁAŚCIWOŚCI:
• wbudowany telefon przemysłowy
• obsługa 4 numerów telefonów:

- współpraca ze stacjami monitoringu SMS, CLIP
- powiadamianie na numery prywatne; SMS, VOICE, SMS+VOICE, CLIP
• przesyłanie informacji o stanie systemu poprzez SMS:
- dowolne komunikaty z poszczególnych wejść
- niezależne informacje o naruszeniu i powrocie wejścia
- komunikaty o awariach zasilania
- informacja o stanie systemu: wejść, wyjść, zasilanie, awarii
• przesyłanie informacji głosowej:
- współpraca z syntezerami mowy VSR-1(1 komun.)lub VSR-2 (3 komunikaty max.)
- współpraca z modułem fonii (MC1), odsłuch obiektu
• funkcja centrali alarmowej:
- MGSM 3.0E + PSR-RF: centrala alarmowa sterowana radiowo i/lub wejście modułu
- MGSM 3.0E + PSR: centrala alarmowa sterowana poprzez wejście modułu
• wejścia [4]:
- szeroki wybór typów reakcji np. załącz/wyłącz, opóźniona, licznikowe
- wybór konfiguracji pracy : EOL, NC, NO
- wejścia I1/I2: NC, NO wyzwalane '+12V' lub 'GND'
- współpraca z modułem wejść IN-4 (dodatkowe 4 wejścia)
• wyjścia [4]:
- wyjście wysokoprądowe O1 z zabezpieczeniem elektronicznym 1A
- trzy wyjścia OC (O2-O4)
- sterowanie poprzez: wejścia, zdarzenie, stan modułu, SMS lub CLIP
- programowany tryb działania (alarm)
• funkcja testu łączności:
- cykliczny(co 1-99 godz.), według zegara
- wyzwalane z wejścia, odpytanie zewnętrzne (SMS)
- programowany typ testu: SMS lub CLIP
• programowanie:
- lokalne program PARTNER GSM: RS 232 (TTL)
- zdalne SMS konfiguracyjne (wybrane funkcje)
- pamięć FLASH, aktualizacja oprogramowania (firmware)
• sygnalizacja pracy:
- optyczna sygnalizacja stanu modułu: praca, zasięg GSM, połączenie
- optyczna sygnalizacja stanu wyjść
• pamięć zdarzeń:
- rejestrowanie zdarzeń np. zał./wył. alarm
- data i czas zdarzenia
- rejestr 90 zdarzeń z funkcją nadpisywania
• zasilanie:
- napięcie 9V-14V DC
- kontrola niskiego stanu napięcia zasilania U<11V
Produkt został dodany

Nazwa produktu: MGSM 3.0E
Ilość:

W Twoim zapytaniu znajduje się:
Produkty: