IPS-4

INTELIGENTNÉRELÉ NAPÁJANIA

Štvorkanálové polovodičové relé so zabudovaným elektronickým zabezpečením
tzv. elektronické relé.

Moderný ovládaný modul distribúcie napájania určený pre nízkonapäťové aplikácie napájania DC.IPS-4 umožňuje ovládanie nízkoprúdových výstupov (napr. výstupy OC modulu GSM) spotrebičov veľkého výkonu, alebo klonovanie vysokoprúdových výstupov (napr. zmena jedného výstupu 3A na 4x0,7A), pri čom má každý výstup nezávislú elektronickú poistku. Vďaka univerzálnej konštrukcii je modul ideálny taktiež na distribúciu napájania, separáciu skratov v zabezpečovacích systémoch, systémoch CCTV, systémoch kontroly vstupy, systémoch oddymovania a podobne. Prispolupráci so zálohovanými zdrojmi 12V/DC zabudované zabezpečenie proti nízkemu napätiu automaticky vypne výstupy pri poklese napätia napájania, a týmto spôsobom je súčasne realizovaná ochrana akumulátora12V pred nadmerným vybitím a jeho poškodením.

• štyri nezávisle ovládané a zabezpečené kanály na napájanie zariadení (spoločný GND)
• štyri vstupy na spúšťanie (I1-I4) privedením GND alebo +U
• štyri výstupy stavu (S1-S4) napájacích výstupov OUT1-OUT4 na vzdialenú kontrolu stavu modulu
• napätie napájania 10V-30V DC (s ochranou proti nízkemu napätiu)
• prúd 0,7A, pre každý kanál (4x0,7A) s možnosťou spájania kanálov,napr. 2x 1,4A, 1x0,7A+1x2,1A
• zabezpečenia: proti skratu, proti preťaženiu (obmedzenie prúdu), proti nízkemu napätiu, teplotné
• určený na napájanie spotrebičov s odporom a/alebo indukciou
• optická signalizácia: napájanie DC, výstupy OUT1-OUT4, stavu výstupov S1-S4
• minimálny odpor prepínača, z čoho vyplývajú nízke poklesy napätiavstup/výstup, 10 krát menšie ako priPTC a 5 krát menšie ako pri topikovej poistke (@ 1A)
• malé rozmery: 50x50 [mm]
• jednoduchá montáž pomocou samolepiacich dištančných kolíkov

POUŽITIE
Ako sústava ovládania a zabezpečenia DC v elektrických obvodoch (nízkonapäťových). Vďaka univerzálnej konštrukcii je modul ideálny pre: ovládanie a napájanie v zabezpečovacích systémoch, pre systémy kontroly vstupu, CCTV, pre distribúciu napájania, pre separáciu skratov, pre osvetlenie LED, systémy oddymovania a podobne.
Výrobok bol pridaný

Názov produktu: IPS-4
Množstvo:

Váš nákupný košík obsahuje:
Výrobky: