TSR-1-TEL

DETEKTOR TEPLOTY

meranieod -20°C do +70°C, spolupráca so systémami: BasicGSM, MultiGSM, NEO, NeoGSM, OptimaGSM.
uzatvorená hermetická konštrukcias továrensky dodávaným telefónnym káblom - 3m (určené pre chladničky, tesné prechody)

Detektor teploty TSR-1 je zariadenie určené na spoluprácu so zariadeniami Ropam. Umožňuje merať teplotu v ovzduší. Hodnota teploty sa využíva na realizáciu funkcie termostatu a môže signalizovať pomocou SMS a/alebo VOICE (hlasová správa) prekročenie hodnoty L a H. Ak má systém nainštalovaný modul VSR-2 môže mať hlasová správa unikátny obsah. Momentálna hodnota teploty je zasielaná ako obsah SMS „STAV”.

ZÁKLADNÉ VLASTNOSTI:
- meranie od -20°C do +70°C (v tomto prevedení)
- spolupráca so systémami: BasicGSM, MultiGSM, NEO, NeoGSM, OptomaGSM a budúcimi s meraním teploty,
- TermostatGSM funkcia obojsmerného ovládania s histerézou (prah +/- 'deadband'),
- zasielanie informácií o prekročení hodnoty L alebo H,
- momentálna hodnota teploty v SMS „STAV”,
- graf teploty na klávesniciach TPR-xx, meranie každú 1 min.
- registrácia záznamov teploty na kartu SD v klávesniciach TPR-xx, meranie každú 1 min.
- rozsah merania -20°C to +70°C v tomto vykonané (max. chvíľková teplota +115°C)
- škála a presnosť 1 ° C pre BasicGSM, MultiGSM, NeoGSM, NEO, MGSM 3.5
- škála a presnosť 0,5 °C pre OptimaGSM
- uzatvorená hermetická konštrukcia s továrensky dodávaným plochým telefónnym káblom 3m (určené pre chladničky, tesné prechody)
- detektor v kryte z ocele INOX , Ø5 x45
- zbernica max. 20m pre bežný kábel UTP, CAT5E C=50 pF/m,1 pár: piny 1-3, 2 pár: pin 2.

(Špecifikácia môže byť zmenená bez upozornenia.)
Výrobok bol pridaný

Názov produktu: TSR-1-TEL
Množstvo:

Váš nákupný košík obsahuje:
Výrobky: