RopamDroid

Ako odpoveď na požiadavky trhu firma RopamElektronikvytvorila aplikáciuRopamDroidna obsluhu zabezpečovacích ústrední a terminálov GSM. Aplikácia RopamDroidje určenápre smartfóny s operačným systémom Android. Vďaka nej je ovládanie cez telefón (SMS správy) jednoduché, rýchle a intuitívne.Bezplatnú aplikáciu RopamDroidje možné stiahnuť z Google Play

(kliknite na link).Platenú aplikáciu RopamDroid je možné stiahnuť z Google Play (kliknite na link).

Verzia PRO
- verzia pre viac objektov,
- jednoduchá obsluha viacerých objektov z jednej aplikácie,

v1.8
- pridaná obsluha systémuOptimaGSM,
- možnosť zobrazovania/ukrytia vstupov/výstupov
- nastavenie 'bez potvrdzovania zaslania SMS' pre ovládanie výstupov,

v1.75
- pridaný import/export nastavení do súboru /e-mail (bez zápisu kódov),
- pridané funkčné tlačidlo užívateľa, definovateľný príkaz SMS,
- pridané nastavenie času systému (čas a dátum preberaný zo systému Android),

v1.6
- obsluha systémuNeoGSM,
- aplikácia zhodnás Google Android vo verzii od 2.1 do 4.3 (a 4.4 "KitKat" status BETA)
- ovládanie dodatočných výstupovTPR-xx (relé) a modulu RF4 alebo PSR RF
- kódy USSD (tlačidlo s preddefinovaným kódom USSD),
- tlačidlo nastavenia (pre nové verzie Android),
- sťahovanie hardvérovej konfigurácie,
- opravené ovládanie výstupov pomocou SMS,
- opravené správne zobrazovanie mínusovej teploty (vyžadovaná aktualizácia firmvéru v zariadeniach),
- zmena formátu poľa preheslo SMS (blokovanie nového riadku).

Základné vlastnosti aplikácie:
1. Aplikácia zhodná s Google Android vo verzii od 2.1 do 4.4
(Pozor: telefóny Samsung Galaxyvyžadujú verziu:  NeoGSM, NEO od v2.1,  BasicGSM od v1.6, MultiGSM od v1.7.
2. Aplikácia určená pre smartfóny s displejmi3' a 4'.
3. Kompatibilita so zariadeniami: OptimaGSM, NeoGSM,  NEO (od v2.0), BasicGSM (od v1.4), MultiGSM (od v1.5),
4. Funkcie aplikácie:
- ovládanie stráženia systému: OptimaGSM, NeoGSM, NEO,
- zobrazenie stavu systému a porúch,
- prehľad a blokovanie vstupov,
- skupinové ovládanie výstupov,
- prehľad teplôt a zmena prahov pre funkcieTermostatGSM,
- prehľad hodnoty analógového vstupu AI a zmena zadaných prahov,
- prehľadné grafické užívateľské rozhranie a zobrazenie stavu rovnako ako na dotykových klávesniciach,
- aplikácia a služba filtrovania správ z telefónneho čísla systému,
- obojsmerná komunikácia pomocou systémových správ SMS,
- jednorazová konfigurácia aplikácie,
- zabezpečenie (autorizácia) aplikácia heslom prístupu,
- obmedzenie nákladov za ovládanie pomocou SMS správ vďaka sumarizovaní informácií v jednotlivých správach.

Pozor:
Telefóny Samsung Galaxyvzhľadom na nezhodu funkcie SMS z API Android vyžadujú verziu:
- NEO od v2.1,
- BasicGSM od v1.6,
- MultiGSM od v1.7.
Firmvér je dostupný na stránkewww (zip) alebo na vyžiadanie cez e-mail.

Bezplatnú aplikáciu RopamDroid je možné stiahnuť z Google Play   (kliknite na link).


Platenú aplikáciu RopamDroid je možné stiahnuť z Google Play (kliknite na link). 

 

Inštalácia alebo nákup aplikácie z Google Play (kliknite na link).

Výrobok bol pridaný

Názov produktu: RopamDroid
Množstvo:

Váš nákupný košík obsahuje:
Výrobky: