RF-4

RF-4
Prijímač rádiového ovládača

433 MHz, superheterodyn, helikálnaanténa, 4 kanály, PCB.

Rádiové ovládače série RF-4 sú určené pre systémy vzdialeného ovládania pomocou bezdrôtových ovládačov. V sete so systémomNeoGSMaleboOptimaGSMtvorí ovládač RF-4 elastický zabezpečovací systém ovládaný bezdrôtovými ovládačmi.

Základné vlastnosti:
- dva režimy činnosti: systémový na zberniciRopamNETalebo autonómny rádiový ovládač,
- v sete sNeoGSMaleboOptimaGSM RF-4 tvoríelastický zabezpečovací systém ovládaný bezdrôtovými ovládačmi,
- 4 kanály so systémovými funkciami: bez funkcie, zap./vyp. úplné stráženie, zap./vyp. nočné stráženie, zap. plné stráženie, zap. nočné stráženie, vyp. stráženie/alarm, hlasný ‚panik‘ alarm,
- príjímačsuperheterodynso slučkou PLL,
- vysoká citlivosť a selektivita, funkcia anti-jamming,
- dosah do 200m na otvorenom priestranstve,
- panelová helikálnaanténa SMA (vysoká selektivita),
- kódovaný prenos: vysielač-prijímač (plávajúci kód),
- 4 nezávislé rádiové kanály,
- 4 výstupy: 2 x relé R1,R2 (SPDT), 2x OC,
- nezávislé režimy činnostivýstupov: bistabilný, monostabilný, real (čas prenosu vysielača)
- možnosť ovládania výstupov (O1, O2) pomocou SMS správ (systémová činnosť),
- možnosť potvrdzovania ovládania kanálov pomocou SMS správ s číslom ovládača,
- pamäť konfigurácie,
- konfigurácia a stav činnosti sú zapisované do pamäte EEPROM a načítavané v prípade výpadku a návratu napájania (stavvýstupov, režimy a pracovné režimy),
- spolupráca so 61 ovládačmi,
- signalizácia nízkeho napätia batérie ovládača,
- optická signalizácia činnosti,
- napájanie: 9V÷30V/DC alebo 8V÷24V/AC (II trieda izolácie),
- výstup AUX 14VDC/50mA na napájanie zariadení, napr. relé 12VDC, LED,
- montáž v skrinkách série: O-R2, O-R3, O-R4, O-RH,
- rozmery: 70x70x20, anténa 105x10, RG174:150 [mm]
PROGRAMOVANIE:
- zo zabezpečovacej ústredne –systémová činnosť,
- lokálne programovanie – činnosť ako autonómny ovládač
SET:
modul RF-4 (PCB), helikálna anténa AT-433-SMA, 2 samolepiace kolíky,  návod na obsluhu.
POZNÁMKY:
K setu treba zakúpiť ovládače TR-4
Výrobok bol pridaný

Názov produktu: RF-4
Množstvo:

Váš nákupný košík obsahuje:
Výrobky: