Kategorie

PSR-RF

MODUŁ IMPULSOWEGO ZASILACZA BUFOROWEGO
Z WBUDOWANYM DWUKANAŁOWYM STEROWNIKIEM RADIOWYM


MODUŁ IMPULSOWEGO ZASILACZA BUFOROWEGO
Przeznaczony jest do nieprzerwanego zasilania urządzeń wymagających stabilizowanego napięcia 12V/DC (+/-15%). Pozwala na niezależne zasilanie dwóch grup odbiorników poprzez zabezpieczone wyjścia 1 (1A max.) oraz 2 (0,3A max.),
• dedykowany do zasilania modułów MGSM xxx ( np. MGSM 4.0, MGSM 5.0)
• zasilanie elementów systemów alarmowych, kontroli dostępu itp.

DWUKANAŁOWY STEROWNIK RADIOWY
Uniwersalne i niezależne konfigurowane kanały pozwalają na szerokie zastosowanie w zdalnym sterowaniu i kontroli.
• dedykowany do sterowania modułami MGSM xxx oraz centralami NEO,
• systemy alarmowe: blokowanie czujek lub stref, sterowanie strefami (zał./wył.), radiolinia anty-napadowa lub wezwanie pomocy,
• automatyka, kontrola dostępu- sterowanie: bramy, rolety, zamki i zwory elektromagnetyczne, oświetlenie.

MODUŁ ZASILACZA BUFOROWEGO
• zasilacz impulsowy
- wydajność prądowa 1,3A- ciągła (1,7A- sumaryczna wydajność z ład. AKU),
- automatyczna regulacja napięcia,
- mikroprocesorowa diagnostyka stanu pracy,
- zabezpieczenie przeciwzwarciowe, przeciążeniowe i termiczne,
- efektywność przetwarzania 70%-90%,
• układ ładowania i kontroli akumulatora
- ładowanie akumulatora dwufazowe: stało-prądowe, stało-napięciowe,
- zabezpieczenie akumulatora przed nadmiernym rozładowaniem (funkcja zał./wył),
- dynamiczny test akumulatora (funkcja zał./wył.),
• wyjścia zasilania [2]:
- niezależne wyjścia: 1= 13,8V/1A i 2=13,8V/0,3A,
- zabezpieczenie przed zwarciem poprzez bezpieczniki PTC,
• wyjścia techniczne
- F sygnalizacja stanu awarii: wyjścia 1 lub 2, akumulatora, wysokie nap. AC>24V,
- NAC sygnalizacja stanu awarii: brak AC, (regulowane opóźnienie: 1s, 300s, 1h, 6h),
- BUZ sygnalizacja stanu awarii: sygnał przerywany,
• sygnalizacja pracy
- optyczna sygnalizacja pracy (diody LED),
- cyfrowa komunikacja z MGSM xx przekazywanie stanu lub awarii poprzez SMS,
• konfiguracja
- poprzez zworki (funkcje, sygnalizacja wyjść technicznych),
- program PARTNER GSM (SMS-y, pamięć zdarzeń, tryb ONLINE)

MODUŁ STEROWNIKA RADIOWEGO
• odbiornik superheterodynowy
- wysoka czułość (-102 dB), selektywność, funkcja anty-jamming,
- zasięg do 150m w terenie otwartym,
- antena helikalna (wyższa selektywność niż dipol),
- transmisja kodowana: nadajnik-odbiornik (kod zmienny),
• dwa kanały
- przekaźnikowe R1,R2 (2xC/NC/NO),
- niezależne tryby pracy: bistabilne, monostabilne, real (czas transmisji nadajnika),
- niezależna komunikacja cyfrowa z MGSM xx, sterowanie jego pracą niezależnie od pracy, wyjść przekaźnikowych (zał/wył czuwanie, panic, sterowanie sygnalizowane SMS),
- sterowanie R1, R2, poprzez SMS-y z kodem,
• nieulotna pamięć konfiguracji
- konfiguracja i stan pracy zapisywane są w pamięci EEPROM i przywracane w przypadku
zaniku i powrotu zasilania (stan wyjść, tryby i czasy pracy),
• współpraca z 42 nadajnikami
- sygnalizacja niskiego napięcia baterii nadajnika,
• sygnalizacja pracy
- cyfrowa komunikacja z MGSM xx przekazywanie stanu i sterowania poprzez SMS,
• konfiguracja
- poprzez procedurę programowania niezależną od programu PARTNER GSM (tryby i czasy wyjść przekaźnikowych, programowanie i kasowanie nadajników),
- program PARTNER GSM (SMS-y, pamięć zdarzeń, tryb ONLINE)

ZESTAW: moduł PSR-RF, dwa piloty TR-4, antena helikalna AT-433-SMA, 4 kołki samoprzylepne,  instrukcja.
UWAGI: wymaga transformatora min. 30VA
Produkt został dodany

Nazwa produktu: PSR-RF
Ilość:

W Twoim zapytaniu znajduje się:
Produkty: