PCR 6

ZABEZPEČOVACIA ÚSTREDŇA

6 vstupov, 6 výstupov, ovládanie: vstup ARM, kovová skrinka s optickou signalizáciou na prednom paneli (9x LED), napájanie: 230V/AC, miesto na akumulátor 7Ah/12V


Ústredňa PCR6 jemoderná mikroprocesorováústredňa, ktorá spája profesionálne riešenia a jednoduchú a rýchlu obsluhu. Je určená pre malé zabezpečovacie systémy v bytoch, chatkách, pivniciach dielňach a podobne. Ústredňa spolupracuje so všetkými typmi detektorov (NC) a so zariadeniami signalizácievlámania 12V/DC (externé a interné sirény, moduly GSM).

ZÁKLADNÉ VLASTNOSTI:
• vstupy ústredne [6]:

- 4 vstupy na pripojenie detektorovtypu NC, v tom I1 ako oneskorený a I2 (funkcia) interný oneskorený s regulovaným časom oneskorenia alarmu.
- jeden vstup na ovládanie stráženia ústredne ARM (pulzné ovládanie – monostabilný kontakt, napr. časový výstup 5s, zvončekové tlačidlo, alebo ovládanie zmenou stavu – styk bistabilný kontaktnapr. prepínač)
- jeden vstup 24h TAMP na pripojenie sabotážneho obvodu sirén alebo tlačidla napadnutia
- konfigurácia činnosti 2EOL/NC (1,1kΩ/2,2kΩ) so signalizáciou sabotáže alebo NC
- signalizácia narušeného vstupu po odchodovom čase s možnosťou diaľkového zablokovania vstupu (PCR-RF)
- automatické blokovanie po troch alarmoch vstupov I1-I4 v strážení (obmedzenie alarmov v prípade poškodenia detektora)
• výstupy ústredne [6]:
- 3 výstupy na pripojenie sirén: O1, O2 – regulovaný čas alarmu, O3- alarm do zrušenia alebo vypnutia stráženia
- nezávislé protiskratové zabezpečenie s kontrolou poistiek: O1, O2, AUX
- kontrola prítomnosti pripojenia sirény (zaťaženia) pre výstup O1 ( 2,2kΩ)
- optická signalizácia stavu výstupov O1-O3
- 3 výstupy OC na signalizáciu stavu ústredne:
O4- stavnapájania AC alebo príchodový/odchodový čas. O5- stav poruchy, O6- stav stráženiaústredne
- výstup napájania AUX nanapájaniedetektorov a podobne
• konfigurácia ústredne:
- potenciometre P1-P4: časy pre vstupy I1, I2 a výstupov O1, O2
- prepínač SW1: režim a funkcie vstupov a alternatívne funkcie výstupov:
- procedúra programovania (tlačidlo PR): programovanie ovládačov (PCR-RF) a dodatočné funkcie
• signalizácia stavuústredne:
- optická: stav vstupov, stráženia, alarmu, poruchy, napájaniaústredne
- akustickáa/alebooptická pomocou alarmových výstupov: O1-O3
- vzdialený dohľad pomocou technických výstupov O4-O6
- akustickápomocouvýstupuO2- zapnutie/vypnutie stráženia a narušenie vstupov po odchodovom čase
• ovládanie ústredne:
- vzdialene pomocou vstupu ARM (PCR6-RFR, PCR6): zapnutie/vypnutie stráženia, zrušenie alarmu (programovateľný režim ovládania: pulzne (monostabilne) alebo zmenou stavu vstupu (bistabilne)
• zdrojústredne:
- zabudovaný pulzný zdroj s výkonom 1,3A so sústavou kontroly a nabíjaniaakumulátora záložného napájania (7Ah/12V)
- zabezpečenie proti skratu, preťaženiu, pred prepólovaním, pred nadmerným vybitímakumulátora
• skrinka ústredne:
- kovová skrinka s optickou signalizáciou na prednom paneli (9x LED), mikrospínač signalizácie otvorenia skrinky, miesto na akumulátor 7Ah/12V.
Výrobok bol pridaný

Názov produktu: PCR 6
Množstvo:

Váš nákupný košík obsahuje:
Výrobky: