Kategorie

MGSM 4.0-GATE

MODUŁ POWIADOMIENIA i STEROWANIA GSM

30 numerów telefonu, 8 wejść, 4 wyjścia, SMS/VOICE/CLIP/RING, 12V/DC, wbudowany telefon przemysłowy, funkcja 'centrali alarmowej'

Nowoczesny nadajnik GSM z dwukierunkową transmisją danych. Zaprojektowany do zastosowań w systemach SSWiN, KD, przesyłania informacji teletechnicznych oraz M2M. Innowacyjna rozwiązania w module MGSM 4.0-GATE pozwala na przesyłanie dowolny komunikat SMS, VOICE, SMS+VOICE z poszczególnych wejść modułu. Sterowanie wyjściami modułu może odbywać się poprzez SMS ( o dowolnej treści) i/lub CLIP z uprawnionych numerów telefonów. Ponadto cztery funkcje logiczne pomiędzy I/O , O/O oraz darzenia w systemie pozwalają na tworzenie warunkowego sterowania w zależności od stanu systemu.

PODSTAWOWE WŁAŚCIWOŚCI:
• wbudowany telefon przemysłowy
• obsługa 30 numerów telefonów:
- współpraca ze stacjami monitoringu SMS, CLIP
- powiadamianie na numery prywatne; SMS, VOICE, SMS+VOICE, CLIP
- elastyczne dodawanie/usuwanie numerów telefonów za pomocą komend SMS.
• funkcja rozsyłania SMS-ów:
- rozsyłanie SMS-ów pod zapamiętane numery za pomocą zdalnej komendy SMS.
• ponawianie dzwonienia:
- funkcja ta pozwala na ponowienie powiadomienia głosowego co zadaną ilość minut jeżeli wejście nadal jest aktywne
• przesyłanie informacji o stanie systemu poprzez SMS:
- dowolne komunikaty z poszczególnych wejść
- niezależne informacje o naruszeniu i powrocie wejścia
- komunikaty o awariach zasilania
- informacja o stanie systemu: wejść, wyjść, zasilanie, awarii
• przesyłanie informacji głosowej:
- współpraca z syntezerami mowy VSR-2 (16 komunikatów) lub VSR-1 (1 komunikat)
- dowolne komunikaty głosowe z poszczególnych wejść, w połączeniu z VSR-2
- współpraca z modułem audio AMR-1, odsłuch obiektu
• funkcja centrali alarmowej
- MGSM 4.0 + PSR-RF: centrala alarmowa sterowana radiowo i/lub wejście modułu
• wejścia [8]:
- szeroki wybór typów reakcji np. załącz/wyłącz, opóźniona, licznikowe
- wybór konfiguracji pracy : 2EOL/NC, 2EOL/NO, EOL, NC, NO (I1-I6)
- wejścia I7/I8: NC, NO wyzwalane '+12V' lub 'GND'
• wyjścia [4]:
- wyjście wysokoprądowe O1 z zabezpieczeniem elektronicznym 1A
- trzy wyjścia OC (O2-O4)
- sterowanie poprzez: wejścia, zdarzenie, stan modułu, SMS lub CLIP
- programowany tryb działania (alarm, awaria, naruszenie wej. czasy systemowe itd.)
- funkcje logiczne AND, OR, NOR, XOR: wejścia/wyjścia->wyjścia
• funkcja testu łączności:
- cykliczny(co 1-99 godz.), według zegara
- wyzwalane z wejścia, odpytanie zewnętrzne (SMS)
- programowany typ testu: SMS lub CLIP
• programowanie:
- zdalne program PARTNER GSM: połączenie modemowe (CSD)
- lokalne program PARTNER GSM: RS 232 (TTL)
- zdalne SMS konfiguracyjne (wybrane funkcje)
- pamięć FLASH, aktualizacja oprogramowania (firmware)
• sygnalizacja pracy:
- optyczna sygnalizacja stanu modułu: praca, zasięg GSM, połączenie
- optyczna sygnalizacja stanu wyjść
• pamięć zdarzeń:
- rejestrowanie zdarzeń np. zał./wył. alarm
- data i czas zdarzenia
- rejestr 1000 zdarzeń z funkcją nadpisywania
• zasilanie:
- napięcie 9V-14V DC
- kontrola niskiego stanu napięcia zasilania U<11V
Produkt został dodany

Nazwa produktu: MGSM 4.0-GATE
Ilość:

W Twoim zapytaniu znajduje się:
Produkty: