FGR-4

KONVERZIE SIGNÁLU VIDEO NA OBRÁZKY A S PRENOSOM MMS/E-MAIL

4 vstupyVIDEO, konverzia signálu PAL->JPG, spolupráca s: OptimaGSM, NeoGSM, NEO, MGSM 4.0+.

Modul FGR-4 jeinovatívne a univerzálne zariadenie na spoluprácu so zabezpečovacími ústredňami. Umožňuje konverziu štyroch signálov video na obrázky vo formáte'jpg' a ich zaslanie pomocou multimediálnych správ MMS/e-mail. Toto riešenie je založené na štandardných službách operátorov GSM a nevyžaduje špeciálne zariadenie ani softvér.
Multimediálne správy sú zasielané na štandardný mobilný telefón a na adresu e-mail užívateľa. Prenos údajov je založený na technológii GPRS, vďaka čomu je zaistené veľké pokrytie územia a umožňuje to prenos obrázkov z objektov bez prístupu k pevnému internetu a položených mimo dosah siete 3G (prakticky všetky neobývané územia).
Modultaktiež umožňuje lokálny zápis zaznamenaných obrázkov na kartuSD.Umožňuje to funkcia registrátora obrázkov po zistení pohybu v obraze. Obrázky zapísané na kartu je možné prezerať lokálne na počítači alebo vzdialene pomocou MMS. Univerzálne funkcie a konštrukcia modulu FGR-4 umožňujú využiť modul na kontrolu stavu objektu, vizuálnu verifikáciu alarmových udalostí, napr. zaslanie obrázku z objektu po spustení alarmu vlámania, požiarneho alarmu, neautorizovaného vstupu a podobne.
.
Prenosy správ je možné spustiť pomocou:
- vstupu ústredne (napr. alarmová akcia, funkcia zabezpečovacej ústredne)
- výstupu ústredne (napr. aktivovaním výstupu, logické funkcie)
- detekciou pohybu video (modul analyzuje obraz VIDEO a v prípade stálej zmeny obrazu aktivuje prenos, algoritmus analýzy obrazu je odolný na jednorazovú udalosťnapr. zapnutie osvetlenia)
- vzdialenie pomocou príkazu SMS ( 'kód prístupu' OBRAZOK 1,2,3,4.)

ZÁKLADNÉ VLASTNOSTI:
• 4 vstupy signálu WIDEO:

- analogóvé, 1Vp-p, composite, nepriechodné, PAL
- obsluha signálu VIDEO (kamier): farebné a čierno-biele
- konektory RCA (x4)
• spolupráca s kartami SD (SecureDigital):
- zápis obrázkov na kartu SD (lokálne)
- aktivovanie zápisu pomocou detekcie video
- možnosť stiahnutia zapísaného obrázku pomocou MMS alebo prehľad na PC
• digitálna komunikácia s ústredňou+:
- konektor EXP, v systéme môže pracovať FGR-4 alebo PSR/PSR-RF
- konverzia signálov video pre protokol MMS a E-MAIL
• nastaviteľná kvalita obrázkov JPG:
- možnosť zasielania štyroch obrázkov v jednej správe MMS/E-MAIL
- sekvencia obrázkov v programovateľných časových odstupoch
• spúšťanie prenosu MMS/E_MAIL:
- vstupy modulu ústredne (napr. alarmová akcia, funkcia zabezpečovacej ústredne)
- výstupy modulu ústredne (napr. aktivovanie výstupu, logické funkcie)
- detekcia pohybu WIDEO
- vzdialene: príkaz SMS
- možnosť stiahnutia obrázku zaregistrovaného na karte SD pomocou SMS správy (kód stiahnixxxxx.jpg)
• signalizácia straty signálu video
- vybraný výstup so signalizáciou: SABOTÁŽ
• signalizácia problému s prenosom MMS/E-MAIL:
- signalizácia SMS problému s prenosom správ MMS/E-MAIL (signalizácia problému so spojením GPRS)
• ukladanie sekvencie obrázkov:
- v prípade problému s prenosom alebo počas alarmovej akcie
• programovanie:
- vzdialene: program PARTNER GSM: modemové spojenie(CSD)
- lokálne: program PARTNER GSM: RS232 (TTL)
• signalizácia činnosti:
- signálu VIDEO, spojenia s ústredňou, detekcie pohybu
• pevná pamäť konfigurácie
• napájanie:

- z ústredne
- napätie 9V-14V DC

(Špecifikácia sa môže zmeniť bez upozornenia.)
Výrobok bol pridaný

Názov produktu: FGR-4
Množstvo:

Váš nákupný košík obsahuje:
Výrobky: