AP-Aero

Kontrolér, prístupový bod (AP) bezdrôtového systémuAero.


Popis:  autonómny alebo systémový kontrolérAero (AP Access Point), prístupový bod (AP) systému Aeroje určený na integráciu bezdrôtových zariadeníAero zosystémami RopamElektronikcez zbernicuRopamNET alebo inýmisystémami cez I/O.
autonómny alebo systémový kontrolér Aero (AP Access Point),

Vlastnosti:
* vlastnosti, činnosť v systéme:
- obsluha do 8 (NeoGSM) alebo 16 (OptimaGSM) bezdrôtových zariadeníAero – činnosť v systéme,
- zhoda s normouEZS PN-EN 50131-1 stupeň 2,
- zbernicaRopamNETna systémovú komunikáciu,
- programovanie a diagnostikakontroléra a zariadeníAero z ústredne – činnosť v systéme,
- úplná kontrola a zasielanie stavov do zariadeníAero, kontrola prítomnosti, kvalita spojenia, stavbatérie,
- spolupráca sosystémami: OptimaGSM, NeoGSM (od v1.3), NEO (od v2.2),
- v systémochNeoGSM, môžepracovať kontrolér alebo lokálny expandér EXP-I8,
* vlastnosti, autonómna činnosť:
- autonómna činnosť bez ústredne: kontrola a ovládanie cez I/O, lokálne programovanie, LCD displej,
- obsluha do 12 bezdrôtových zariadeníAero – autonómna činnosť,
- vstup ARM na kontrolu stráženia v systéme,
- 12 výstupov O1-O12 typu OC na signalizáciu stavu narušenia Aero (detektorov),
- 3 výstupy OC na signalizáciu stavov: alarm AL, sabotáž TP, slabá batéria LB,
- LCD displej (s podsvietením) a 4 tlačidlá na programovanie a diagnostikusystému,
* všeobecné vlastnosti:
- obojsmerná, šifrovaná (AES 128-bit) komunikácia v pásme ISM 868 MHz,
- vysoká citlivosť RF do -110 dBm,
- automatické ovládanie výkonu vysielania, do +10dBm, v závislosti od sily (RSSI) a kvality prenosu (LQI),
- dosah viac ako 300m na otvorenom priestranstve,
- unikátneID-Aerokaždéhokontroléra umožňuje jeho správnu činnosť v dosahu inéhosystému Aero,
- pamäť konfigurácie,
- napájanie: 9V÷14V/DC,
- povrchová montáž, kryt z ABS,biela farba - rozmery: 120x80x25 [mm],
- sabotážna ochrana,

Použitie:
•  rozšírenie zabezpečovacej ústredne o bezdrôtové zariadenia,
•  rozšírenie zabezpečovacej po vyčerpaní drôtových možností,
•  vzdialené ovládanie domácej automatizácie,
•  ochrana objektov bez možnosti použitia drôtového systému.

(Technické informácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.)
Výrobok bol pridaný

Názov produktu: AP-Aero
Množstvo:

Váš nákupný košík obsahuje:
Výrobky: