Tutaj tekst nad tabelka.

 

Nazwa plikuUrządzeniaOpisData Publikacji
an_neogsm_sms_call_autorepeat.pdfBasicGSM(-PS)
MultiGSM(-PS)
NeoGSM(-PS)
Automatyczne powtarzanie powiadomienia SMS/CALL przy ciągłym naruszeniu wejścia.2013-10-10
an_neogsm_pompa_cwu.pdfBasicGSM(-PS)
MultiGSM(-PS)
NeoGSM(-PS)
Automatyczne powtarzanie powiadomienia SMS/CALL przy ciągłym naruszeniu wejścia.2013-10-10
an_neogsm_sterowanie_pompami.pdfBasicGSM(-PS)
MultiGSM(-PS)
NeoGSM(-PS)
Przemienne sterowanie pompami w przepompowni ściek2015-01-16
an_optimagsm_plc_logicprocessor.pdfOptimaGSM (-PS)
Moduł HUB-IQPLC-D4M
Moduł wykonawczy: IOE-IQPLC
Panel dotykowy TPR
Sterowanie obwodem PLC za pomocą przycisku z paneli dotykowych, lub
konfigurowalnym SMS-em. Informowanie o przepaleniu żarówki komunikatem na panelu TPR i
SMS-em.
2015-03-20
an_optimagsm_szybki_start.pdf OptimaGSM(-PS)Podstawowe informacje jak zacząć pracę z centralami OptimaGSM2015-05-01
an_optimagsm_rolety.pdfOptimaGSM (-PS)
przekaźniki RM85 lub
moduł ekspandera wyjść
EXP-O8R-RN-D9M
Sterowanie roletami poprzez:
• wejścia (przyciski impulsowe)
• panel dotykowy TP (przyciski bezpośredniego sterowania wyjść)
• SMS
• uzbrojenie/rozbrojenie systemu alarmowego
2015-05-14
an_optimagsm_drzwi_otwarte.pdfOptimaGSM(-PS)Sygnalizacja długiego otwarcia drzwi2015-05-22
an_optimagsm_autouzbrajanie.pdfOptimaGSM(-PS)Automatyczne, ponowne uzbrojenie strefy po 5min. od rozbrojenia2015-05-22
an_optimagsm_funkcje logiczne.pdfOptimaGSM(-PS)Opis funkcji logicznych w LogicProcessor2015-05-22
an_optimagsm_zalaczanie_oswietlenia.pdfOptimaGSM(-PS)Sterowanie światłem z czujki ruchu PIR w wyznaczonych godzinach2015-09-15
an_optimagsm_wejscie_na_wyjscie.pdfOptimaGSM(-PS)Przepisanie stanu pojedynczego wejścia na wyjście2015-09-16
an_optimagsm_logikasms.pdfOptimaGSM(-PS)Wysyłanie z LogicProcessor SMS-ów o uzbrojeniu stref2015-09-24
an_optimagsm_zal_wyl_kilku_stref_pilotem.pdfOptimaGSM(-PS)Załączanie / wyłączanie kilku stref równocześnie za pomocą pilotów.2015-10-07
an_pomiar_napiecia_ai.pdfBasicGSM(-PS)
MultiGSM(-PS)
NeoGSM(-PS)
OptimaGSM(-PS)
BasicGSM(-PS) 2
MultiGSM(-PS) 2
Pomiar napięcia na wejściu analogowym AI - przykłady2015-10-07
an_basicgsm_termostat.pdfBasicGSM(-PS)
MultiGSM(-PS)
NeoGSM(-PS)
Aplikacja wykonuje funkcje włączania/wyłączania wyjść w zależności od temperatury.2015-10-29
an_basicgsm_cykliczne_sterowanie_wyjsciem.pdfBasicGSM(-PS)
MultiGSM(-PS)
NeoGSM(-PS)
Sterowanie wyjściem cykliczne – różny czas załączenia/wyłączenia2015-11-02
an_schemat_neogsm-ps_sswin.pdfNeoGSM(-PS)Przykladowy schemat systemu alarmowego2015-11-04
an_optimagsm_sterowanie_wyjsciami.pdfOptimaGSM(-PS)
Aplikacja wykonuje funkcję niezależnego załączania wyłączania wyjść centrali z różnych źródeł
.
Może to być przycisk dzwonkowy lub przyciski sterowania wyjściami w panelu TPR , ze strony
www (moduł AP-IP), aplikacją mobilną lub SMS-em.
2015-11-06
an_basicgsm_wejscia_na_wyjscie_z_kasowaniem.pdfBasicGSM(-PS)
MultiGSM(-PS)
NeoGSM(-PS)
Sygnalizacja sumy zdarzeń na wyjściu do czasu skasowania2015-11-18
an_optimagsm_wyjscie_sterowane_wieloma_zdarzeniami.pdfOptimaGSM(-PS)Aplikacja wykonuje funkcje załączania wyjścia O1 jako sumę zdarzeń: : SMS, ALARM, SABOTAŻ
oraz zakłócanie sieci GSM (Jamming).
2015-11-27
an_optimagsm_termostat.pdfOptimaGSM(-PS)
Czujnik temperatury TSR-1
Aplikacja umożliwia załączenie wyjścia centrali gdy temp. wzrośnie powyżej 35st C. Wyłączy
się gdy temperatur spadnie poniżej 34stC
2015-12-01
an_optimagsm_logikaout.pdfOptimaGSM(-PS)
Sterowanie wyjściem zgodnie z następującymi regułami:
• system rozbrojony (strefa 1): naruszenie wejścia I1 załącza światło na stałe
• system uzbrojony: wyjście się wyłącza
• alarm w strefie: wyjście załącza się cyklicznie 1s on /1s off przez 30s (mruganie)
• możliwe jest zdalne (panel TPR/moduł AP-IP/SMS) sterowanie wyjściem
2015-12-01
an_optimagsm_kodprzymus.pdfOptimaGSM(-PS)
Aplikacja umożliwia powiadomienie smsem oraz załączenie wyjścia O8 na 2s w przypadku
rozbrojenia systemu (Strefa 1) kodem użytkownika nr 1.
Funkcja ta może być użyta do przesłania informacji dla agencji ochrony o przymusowym
rozbrojeniu systemu.
2015-12-01
an_optimagsm_licznik_wejsc_wyjsc.pdfOptimaGSM(-PS)
Aplikacja pozwala na zliczanie impulsów na wejściach..
Licznik jest zwiększany o 1 w przypadku naruszenia wejścia I1 oraz zmniejszany o 1 w
przypadku naruszenia wejścia I2.
Stan licznika wysyłany jest (raz dziennie o 18:00) na 1-szy numer powiadomienia a następnie
jest zerowany.
2015-12-21
an_optimagsm_sekwencja_TR4.pdfOptimaGSM(-PS)
Odbiornik radiowy RF-4
Piloty: TR-4
Sterowanie wyjściami za pomocą sekwencji naciśnięć pilota TR-42016-01-08
an_optimagsm_wyjsciealarmnocne.pdfOptimaGSM(-PS)
Aplikacja umożliwia załączenie wyjścia O1 dla wystąpienia alarmu w trakcie czuwania
nocnego.
Natomiast gdy system jest uzbrojony w czuwaniu pełnym w momencie alarmu załącza się
wyjście O2.
2016-01-08
an_ap-ip_zmiana_ip.pdfModuł TCPIP: AP-IP
OptimaGSM(-PS)
Zmiana adresu IP dla modułu AP-IP2016-01-18
an_ap-ip_aktualizacja_firmware.pdfModuł TCPIP: AP-IP
OptimaGSM(-PS)
Aktualizacja oprogramowania AP-IP2016-01-18
an_optimagsm_czujnik_zmierzchu.pdfOptimaGSM(-PS)Wykorzystanie wejścia analogowego i fotorezystora jako czujnika zmierzchu.2016-03-10
an_optimagsm_sterowanie_roletami_oraz_oświetleniem_po_z
mroku.pdf
OptimaGSM(-PS)Sterowanie roletami oraz oświetleniem automatycznie po wykryciu zmroku.2016-03-17
an_optimagsm_pilotwyjsciacentrali.pdfOptimaGSM(-PS)
Punkt dostepowy: Apm-Aero
Piloty: Keyfob-Aero
Sterowanie wyjściami centrali za pomocą przycisków pilota Aero2016-04-11
an_basicgsm_sterowanie_numerami_SD_timerem.pdfMultiGSM(-PSSterowanie wyjsciem dla numerow z listy zawsze i dla numerow z karty SD tylko w
wyznaczonych godzinach.
2016-04-26
an_optimagsm_wejscie_info_uzbrojenie.pdfOptimaGSM(-PSPowidamianie SMS z wejścia Info tylko gdy strefa czuwa2016-04-27
an_optimagsm_pilot_uzbrojenie_sterowanie.pdfOptimaGSM(-PS)
Punkt dostepowy: Apm-Aero
Piloty: Keyfob-Aero
Aplikacja umożliwia sterowanie wyjściami z pilota i uzbrajanie2016-04-27
an_optimagsm_IO_logicprocessor.pdf OptimaGSM(-PS)Automatyczne przepisanie stanu wejść centrali od 1 do 32 i modułów rozszerzeń
wejść na wyjścia centrali i podłączonych modułów wyjść
2016-05-08
an_optimagsm_sterowanie_zaworem_wody.pdfOptimaGSM (-PS)
Panel dotykowy TPR"
Sterowanie zaworem wody automatycznie po wykryciu zalania oraz ręcznie z TPR2016-05-13
an_optimagsm_notkaserwisowa.pdfOptimaGSM (-PS)
Panel dotykowy TPR"
Aplikacja umożliwia wyświetlenie na panelu dotykowym informacji o konieczności wykonania
przeglądu alarmu. Informacja wyświetla się w cyklu rocznym od 23 do 26 maja po rozbrojeniu
systemu.
2016-05-23
an_optimagsm_sterowanieoswietleniem.pdfOptimaGSM (-PS)
Moduł TCPIP: AP-IP
Panel dotykowy TPR
Aplikacja umożliwia automatyczne włączenia/wyłączenia grupy lamp świetleniowych zgodnie
z warunkami zarówno poprzez SMS/CLIP jak również z panela TPR i poprzez moduł
internetowy AP-IP.
Dodatkowo możliwe jest załączenie/ wyłączenie grupy wyjść poprzez sygnały
alarmowe/czuwania.
2016-06-06
an_basicgsm_sterowanieczuwaniem.pdfBasicGSM(-PS)
MultiGSM(-PS)
Zdalne załączanie/wyłączanie czuwania centrali alarmowej z smsem
potwierdzającym uzbrojenie.
2016-06-06
an_optimagsm_sterowanie_wyjsciami_KeyfobAero.pdfOptimaGSM(-PS)
Punkt dostepowy: Apm-Aero
Sterowanie wyjściami za pomocą pilotów Keyfob-Aero2016-06-20
an_optimagsm_temperatura_powiadomienie.pdfOptimaGSM (-PS)
Czujnik temperatury: TSR
Aplikacja umożliwia powiadomienie bezpośrednio z poziomu LogicProcessor za pomocą SMS o
przekroczeniu kilku progów temperatur.
2016-06-21
an_optimagsm_termostatwyjsciePLC.pdfOptimaGSM (-PS)
Moduł HUB-IQPLC-D4M
Moduł wykonawczy: IOE-IQPLC
Aplikacja umożliwia sterowanie wyjściem modułu I/O PLC podłączonego za pomocą logiki
termostatu pokojowego z panela TPR. Może to mieć zastosowanie gdy brak jest okablowania
w budynku.
2016-08-05
an_optimagsm_Sterowanie_czuwaniem_strefy2_w_zaleznosci_
od_strefy_1.pdf
OptimaGSM(-PS)Sterowanie czuwaniem strefy 2 w zależności od strefy 12016-08-09
an_optimagsm_pompkacyrkulacyjna.pdfOptimaGSM(-PS)Sterowanie pompką cyrkulacyjną ciepłej wody użytkowej2016-08-19
an_potwierdzanie_pulsami_bez_czuwania_nocnego.pdfOptimaGSM(-PS)Powtwierdzenie pulsami uzbrojenia za wyjątkiem czuwania nocnego2016-08-29
an_basicgsm_sterowaniewyjsciami.pdfBasicGSM(-PS)
MultiGSM(-PS)
NeoGSM(-PS)
Załączanie wyjścia dowolnym z wejść 1-4, kasowanie wyjścia impulsem z przycisku2016-08-31
an_optimagsm_losowe_wyjscia.pdfOptimaGSM(-PS)Symulacja obecności podczas uzbrojenia strefy 1 (losowe załączanie na losowy czas wyjść
centrali)
2016-09-11
an_optimagsm_sterowanie_wyjsciem.pdfOptimaGSM(-PS)
Punkt dostepowy: Apm-Aero
Piloty: Keyfob-Aero
Panel: TPR
Moduł TCPIP: AP-IP
Aplikacja umożliwia sterowanie z kilku źródeł wyjściem O3 centrali na czas 1s (monostabilnie).
Możliwe jest równoległe sterowanie z :
• paneli TPR-4 (dedykowany widżet) lub lista wyjść,
• smsem o treści: „wjazd”,
• z aplikacji RopamOptima, (wymagany moduł internetowy AP-IP),
• pilota systemu Aero.
2016-09-27
an_optimagsm_sterowanie_roletami_timer_zegar_astronomicz
ny.pdf
OptimaGSM(-PS)
Panel: TPR
Moduł TCPIP: AP-IP
Sterowanie roletami z:
• zegara astronomicznego,
• paneli dotykowych TPR,
• urządzeń mobilnych
• SMS
2016-10-25
an_optimagsm_opoznieniewyjscia.pdfOptimaGSM(-PSAplikacja umożliwia opóźnienie załączenia wybranego wyjścia alarmowego (O6) w stosunku
do załączenia innego wyjścia (O1) o regulowany czas.
2016-11-07
an_optimagsm_apip_modbus_tcpip.pdfOptimaGSM(-PS)
Moduł TCPIP: AP-IP
MODBUS TCP/IP – protokół integracji z centralą.2016-11-10
an_ap-ip_przypisanie_IP_dla_MAC_TP_LINK.pdfOptimaGSM(-PS)
Moduł TCPIP: AP-IP
Przypisanie stałego adresu IP do numeru MAC urzadzenia ( AP-IP) w router TP-link2016-11-21
an_neogsm_wyjscie_alarm_tylko_pelne.pdfNeoGSM(-PS)Sterowanie wyjściem alarmowym tylko w czuwaniu pełnym2016-11-25
an_optima_wyjscie_z_termostatu_lub_alarm_lub_awarii.pdfOptimaGSM(-PS)
Równoczesne wyzwalanie wyjścia z:
• termostatu,
• awarii czujnika temperatury,
• alarmu.
2016-11-29
an_optimagsm_odroczenieczuwania.pdfOptimaGSM(-PS)
Uzbrojenie rozbrojenie systemu o zadanej godzinie z odroczeniem uzbrojenia gdy zostanie
wykryta obecność użytkowników w obiekcie
2016-11-29
an_optimagsm_termostatpokojowe_na_wyjscie.pdfOptimaGSM(-PS)
Aplikacja umożliwia sterowanie wyjściami centrali za pomocą logiki termostatu pokojowego z
panela TPR lub aplikacji mobilnej RopamOptima. Może to mieć zastosowanie w przypadku
gdy wbudowany w panel przekaźnik nie może zostać wykorzystany do sterowania lub w
systemie brak jest paneli TPR.
2017-01-26
an_optimaGSM_wysylanie_temp_SMS_z_Timera.pdfOptimaGSM(-PS)
Aplikacja umożliwia wysyłanie informacji o stanie systemu z dołączonymi wartościami z
czujników temperatury podłączonych do centrali w zadanym interwale czasowym.
2017-02-02
an_optimagsm_uzbrajanie_wg_timera.pdfOptimaGSM(-PS)
Uzbrajanie automatyczne stref w zadanych godzinach2017-04-12
an_optimagsm_roletygrupy.pdfOptimaGSM(-PS)
Panel: TPR
Aplikacja umożliwia sterowanie 3 niezależnymi grupami rolet (9 rolet) z poziomu panela TPR4W/B
2017-05-27
an_multigsm_brama_domykanie.pdfBasicGSM(-PS) 2
MultiGSM(-PS) 2
Aplikacja umożliwia automatyczne zamknięcie bramy wjazdowej o określonej godzinie2017-05-30
an_basicgsm_wyjscia_naprzemienne.pdfBasicGSM(-PS) 2
MultiGSM(-PS) 2
Sterowanie wyjściami naprzemiennie przy kolejnym naruszeniu wejścia.2017-06-14
an_basicgsm_alarm.pdfBasicGSM(-PS) 2
MultiGSM(-PS) 2
Prosty alarm z powiadomieniem GSM oparty na module BasicGSM 2/MultiGSM 22017-06-27
an_optimagsm_sterowanie
obrotami_centrali_wentylacyjnej.pdf
OptimaGSM(-PS)Sterowanie obrotami centrali wentylacyjnej.2017-07-17
Programowanie zdalne modułów BasicGSM2 i MultiGSM2.pdfBasicGSM(-PS) 2
MultiGSM(-PS) 2
Programowanie zdalne modułów BasicGSM2 i MultiGSM22017-08-10
an_optimagsm_dlugibraknaruszenia_na_wyjscie.pdfOptimaGSM(-PS)Sygnalizacja na wyjściu długiego naruszenia i braku naruszenia wejscia2017-08-24
an_basicgsm_powiadomienie_integra.pdfBasicGSM(-PS) 2
MultiGSM(-PS) 2
Powiadomienie i sterowanie: alarmem, bramą oraz piecem CO na przykładzie współpracy z
centrala alarmową Integra32
2017-10-04
an_optimagsm_powiadomienie_zalezne_od_pory_dnia.pdfOptimaGSM(-PS)
W godzinach czuwania naruszenie wejść powoduje alarm głośny i wysłanie SMS oraz
powoduje dzwonienie na 1 numer. W godzinach dziennych (braku czuwania) naruszenie wejść
powoduje wysłanie SMS o innej treści niż alarmowa - bez włączenia syreny alarmowej.
2017-10-10
an_optimagsm_automatyczne domykanie_bramy.pdfOptimaGSM(-PS)
Sprawdzenie codziennie o godzinie 22:00 czy brama jest zamknięta ( czujnik kontaktronowy
podłączony do wejścia I8
- Sprawdzenie za każdym razem przy uzbrajaniu systemu alarmowego (strefy 1) czy brama jest
zamknięta.
- Jeżeli brama jest otwarta w powyższych warunkach do zamknięcie bramy poprzez podanie
impulsu 2s na wyjściu O3.
- Wyświetlenie na panelach dotykowych TPR informacji: „Automatyczne zamykanie bramy ”
2017-10-25
an_optimagsm_termostay_pokojowe_termostaty-3-4.pdfOptimaGSM(-PS)
TPR-4x
AP-IP
EXP-O8R-RN-D9M
TSR-x
Ogrzewanie elektryczne za pomocą termostatów pokojowych (kalendarz + profile
temperatury), czterech
pomieszczeń. Dodatkowe sterowanie ‘turbo’ w łazience dla kąpieli z ograniczeniem górnej
temp. za
pomocą pomiaru czujnika temp. 3.
2017-11-06
an_optimagsm_sms_wilgotnosc.pdfOptimaGSM(-PS)
APm-Aero
RHT-Aero
Sygnalizacja SMS,wyjście O1 dla czujnika wilgotności AERO2017-11-07
an_optimagsm_sterowanie_wyjsciami_2.pdfOptimaGSM(-PS)
TPR-4x
AP-IP
RF-4
Aplikacja wykonuje funkcję niezależnego załączania wyłączania wyjść centrali z różnych źródeł
.
Może to być przycisk dzwonkowy lub przyciski sterowania wyjściami w panelu TPR , ze strony
www (moduł AP-IP), aplikacją mobilną RopamOptima, SMS-em, DTMF, lub poprzez CLIP
2018-02-06
basic2_multi2_powiadomienietemperatura.pdfBasicGSM 2(-PS)
MultiGSM 2(-PS)
AP-IP
TPR-4x
Aplikacja wysyła dodatkowe powiadomienie SMS (pod 1 szy numer) o powrocie temperatury
do dozwolonego zakresu <20,30 stC> po wcześniejszym przekroczeniu tych progów.
Dodatkowo wyjścia O1 i O2 sygnalizują przekroczenie tych progów.
2018-05-22
an_optimagsm_brama_z_czuwaniem.pdfOptimaGSM(-PS)
NeoGSM-IP(-PS)
AP-IP
TPR-4x
Sterowanie bramami odbywa się impulsowo poprzez przekaźniki podłączone do wyjść centrali
wraz z załączeniem czuwania. Dodatkowo jkontrolowana jest poprawność zamkniecia bram .
2018-05-25
an_optimagsm_strefy_bramy_pilot.pdfOptimaGSM(-PS)
NeoGSM-IP(-PS)
AP-IP
TPR-4x
Sterowanie bramami odbywa się impulsowo poprzez przekaźniki podłączone do wyjść centrali -
wyjściami można sterowac za pomocą przycisków pilotów, z paneli dotykowych z aplikacji
Przycisk 2 na pilocie uzbrajanie/rozbrajanie stref 1,2,3
Przycisk 1 na pilocie – sprawdzenie stanu strefy 1
2018-06-01