MODBUS TCP/IP

W module komunikacyjnym TCP/IP AP-IP zaimplementowano protokół MODBUS TCP/IP (slave).  
Protokół obsługuje następujące typy danych:  
-  IR  (input registers),  
-  CS  (coil status),  
-  IS  (input status). 
oraz następujące funkcje protokołu MODBUS:  
- Read Coil Status  (funkcja  01),
- Read Input Status (funkcja  02),
- Read Input Registers (funkcja 04),
- Write (Force) Single Coil  (funkcja  05).
Port MODBUS TCP/IP: 502.