PLC-Coupler-D2M

Sprzęgacz sieci SmartPLC
- sprzeganie faz L1-L2-L3 dla potrzeb komunikacji SmartPLC
- obudowa DIN 2M