Porównanie central i terminali Ropam Elektronik


 

FUNKCJA

OptimaGSM

NeoGSM-IP

MultiGSM 2

BasicGSM 2

Zastosowanie

Centrala alarmowa

(stopień 2)

Centrala alarmowa

(stopień 2)

Terminal GSM
z funkcjami alarmu

Terminal GSM
z funkcjami alarmu

Ilość stref

4 strefy
z czuwaniem pełnym i nocnym

2 strefy
z czuwaniem pełnym i nocnym

---

---

Wbudowana komunikacja GSM

Tak – pełna integracja

Tak – pełna integracja

Tak – pełna integracja

Tak – pełna integracja

Komunikacja IP

WIFI i LAN

(wymagany moduł AP-IP)

WIFI – wbudowana

LAN - wymagany moduł EXP-LAN

---

---

Użytkownicy

32

32

---

---

Maksymalna ilość numerów telefonów / e-mail

8

8

1000

8

Aplikacje mobilne

RopamOptima

(do 8 użytkowników równocześnie

WiFi/LAN wymagany AP-IP oraz internet zewnętrzny)

RopamDroid (SMS)

RopamNeo

(do 3 użytkowników równocześnie

WiFi/LAN lub GPRS )

RopamBasic

 

RopamDroid (SMS)

RopamBasic

 

RopamDroid (SMS)

Sterowanie radiowe

Obsługa do:

- 61 pilotów jednokierunkowych
(wymagany odbiornik RF-4)

- 16 pilotów dwukierunkowych
(wymagany APm-Aero)

Obsługa do:

- 61 pilotów jednokierunkowych
(wymagany odbiornik RF-4)

- 16 pilotów dwukierunkowych
(wymagany APm-Aero)

Do 61 pilotów jednokierunkowych wymagany odbiornik RF-4 (poprzez wejścia)

Do 61 pilotów jednokierunkowych wymagany odbiornik RF-4 (poprzez wejścia)

Obsługa systemu bezprzewodowego Aero

Do 16 urządzeń

(wymagany APm-Aero)

Do 16 urządzeń

(wymagany APm-Aero)

---

---

Ilość wejść płyta główna

8

8

8

8

Maksymalna ilość wejść przewodowych

40

32

8

8

Maksymalna ilość wejść przewodowych i bezprzewodowych

48

32

8

8

Ilość wyjść ( płyta główna / maksymalna)

8 / 24
( + 8 IQ-PLC lub Aero)

8 / 24

4 / 4

4 / 4

Wejścia analogowe

1
(0÷10V)

1

(0÷10V)

2 (0÷10V lub 4÷20mA)
zamiennie z wejściami binarnymi

2 (0÷10V lub 4÷20mA)
zamiennie z wejściami binarnymi

Kontrola warunków środowiskowych

Obsługa do:

- 4 przewodowych czujników temperatury

- 8 bezprzewodowych czujników temperatury i wilgotności
(wymagany APM-Aero)

Obsługa do:

- 2 przewodowych czujników temperatury i wilgotności

- 4 bezprzewodowych czujników temperatury i wilgotności
(wymagany APM-Aero)

Obsługa 1 czujnika temperatury

Obsługa 1 czujnika temperatury

Ilość niezależnych termostatów pokojowych
z kalendarzem

2

1

---

---

Ilość niezależnych termostatów dwustanowych z histerezą

4 + 1 na wejściu

analogowym

2 + 1 na wejściu

analogowym

1 + 2 na wejściu analogowym

1 + 2 na wejściu analogowym

Obsługa lokalna

Do 4 paneli dotykowych
(TPR-4, TPR-4S, TK-3)

Do 4 paneli dotykowych
(TPR-4, TPR-4S, TK-3)

Współpraca z wyświetlaczem LCD-HMI

Współpraca z wyświetlaczem LCD-HMI

Komunikaty audio

Tak – syntezery mowy

Tak – wbudowane oraz syntezery mowy

Tak – wbudowane oraz syntezery mowy

Tak – wbudowane oraz syntezery mowy

Timery (roczny, miesięczny, tygodniowy, dzienny, stały)

4

4

4

4

Funkcje logiczne
( automatyka budynkowa)

20 bloków i 20 przekaźników czasowo-logicznych

10 bloków i 20 przekaźników czasowo-logicznych

10 bloków i 10 przekaźników czasowo-logicznych

10 bloków i 10 przekaźników czasowo-logicznych

Obsługa kart Pre-paid
( kody USSD)

Tak

Tak

Tak

Tak

Obsługa systemu SmartPLC

Tak

---

---

---

Integracja z wideo-domofonami poprzez moduł ( VAR-1U)

Tak

Tak

Tak

---

Integracja z kamerami IP

Tak

---

---

---

Integracja z innymi systemami

Tak – poprzez MODBUS TCP/IP
( wymagany moduł AP-IP)

---

---

---

Wykrywanie zagłuszania sieci GSM (jamming)

Tak

Tak

Tak

Tak

Programowanie lokalne

RS232TTL

(WF-FI, LAN – wymagany moduł AP-IP)

USB, WI-FI

(LAN- wymagany moduł EXP-LAN)

USB

USB

Programowanie zdalne

GPRS

(TCP/IP - wymagany moduł AP-IP)

GPRS

TCP/IP

GPRS

GPRS

Pamięć zdarzeń

10000

1000

1000

1000

Współpraca ze stacjami monitoringu

Tak

Tak

Tak

Tak

Funkcja logowania temperatury i wartości analogowych

Tak – karta SD w TPR

Tak – karta SD w TPR

Tak

---

Funkcja rozgłaszania SMS

---

---

Tak

---

Cena netto detaliczna wersji podstawowej

500,00 PLN

450,00 PLN

400,00 PLN

299,00 PLN