Jak zintegrować różne systemy z systemem alarmowym? Kiedy to możliwe, a kiedy nie?


Instalacje alarmowe w domach jednorodzinnych powoli stają się standardem. Coraz większa ilość wartościowych sprzętów elektronicznych, urządzeń, którymi się otaczamy, sprawia, że właściciele posesji instalują systemy alarmowe, chcąc uchronić się przed rabunkiem, dewastacją. Nim przejdziemy do tematu dzisiejszego wpisu, chcielibyśmy przypomnieć, że żaden alarm, system alarmowy zintegrowany, czy też autonomiczny nie da 100% ochrony przed kradzieżą, gdyż nie taka jest rola alarmu. Alarmy mają za zadanie sygnalizować włamanie oraz skutecznie zniechęcić potencjalnego wandala, złodzieja przed uczynieniem szkody poprzez emitowanie sygnałów ostrzegawczych (dźwiękowych, świetlnych).

 

Czym są systemy alarmowe zintegrowane?


Wśród różnych systemów alarmowych szczególnie popularne ostatnimi laty są tzw. systemy alarmowe zintegrowane z np. z nadajnikiem agencji ochrony, czy też systemem inteligentnego domu, systemem monitoringu. Nowoczesne instalacje alarmowe to już niesamodzielne urządzenia informujące o danym typie zagrożenia. To inteligentne systemy alarmowe, które odpowiednio zaplanowane, zintegrowane pozwalają pełnić wiele funkcji, ostrzegając o różnych zagrożeniach, jednocześnie podejmując odpowiednio do zaprogramowanych czynności kroki, mające na celu eliminację zagrożenia. Wszystko zależy od projektu, konfiguracji systemu i zastosowanych w instalacji czujników i innych elementów systemu. Ważne jest jednak właściwy dobór centrali sterującej, która będzie „obsługiwała” konkretne protokoły komunikacji, tj. wysyłała/ odbierała odpowiednio konkretne sygnały z poszczególnych komponentów układu.

 

Jakie możliwości daje zintegrowanie instalacji alarmowej?


Dotychczas znane autonomiczne systemy alarmowe, jak np. instalacje powiadamiania pożarowego można zintegrować z systemem automatycznego gaszenia pożaru. Można „podpiąć” system alarmowy do np. instalacji wentylacyjnej, systemu sterowania oknami, czy też połączenie systemu z urządzeniami mobilnymi, takimi jak laptop, tablet czy smartfon. Pozwala to w każdym momencie dnia i nocy powiadomić właściciela o zaistniałym zagrożeniu. Cała integracja systemu wymaga sporej dawki wiedzy i samodzielne kupowanie centralki sterującej jest bardzo ryzykowne. Gdyż wystarczy błąd w doborze protokołu komunikacji, by integracja poszczególnych jednostek układu nie była możliwa.

 

Dlaczego systemy integracyjne nie zawsze będą działać?


Proces integracji systemu wymaga połączenia różnych instalacji, autonomicznych pod względem funkcji pełnionych w obiekcie, w jeden system. System, który nadzoruje prawidłowe działanie całego układu. Tak, jak już powiedzieliśmy systemy zintegrowane, mogą kontrolować funkcjonowanie wielu urządzeń i sterować wieloma funkcjami w instalacji alarmowej. Mogą to być obwody sterowania oświetleniem, ogrzewaniem, wentylacją czy też klimatyzacja nie wyłączając oczywiście pracy samego systemu alarmowego, czy pracą systemu kontroli dostępu.

Integracja może dobywać się na różnych poziomach. Każdy z systemów może tworzyć odrębną całość (1 poziom integracji), podsystemy zintegrowane mogą być przy pomocy łącza szeregowego (2 poziom zintegrowania), poszczególne systemy obiektu połączone mogą być za pośrednictwem sieci LAN (3 poziom) oraz wszystkie systemy podłączone mogą być do wspólnej – magistrali systemowej (4 poziom). Integracja systemów autonomicznych może odbywać albo poprzez wymianę informacji między systemami autonomicznymi, albo poprzez współdzielenie przez systemy elementów detekcyjnych i wykonawczych, jak również poprzez realizację funkcji przypisanych poszczególnym systemom przez ten sam układ sterujący. Złe dobranie rozwiązań technicznych będzie przyczyną niesprawnego funkcjonowania całości układu, możliwością występowania zakłóceń pracy jednostek podpiętych do instalacji. Zintegrowanie instalacji może bowiem być przeprowadzone albo z wykorzystaniem modułu interfejsu, albo wykorzystując wejścia/wyjścia binarne. Bez odpowiedniego projektu instalacji i zaprogramowania elementów instalacji proces integracji systemu nie będzie działał.