Aplikacje mobilne - udostępnianie licencji i tryb tabletowy


Udostępnianie rodzinne licencji RopamBridge.


Od wersji  1.7.0 aplikacji RopamNeo i RopamOptima jest możliwość udostępnienia przez użytkownika wykupionej licencji dla maksymalnie pięciu  innych użytkowników (telefonów). Zamierzeniem udostępniania rodzinnego licencji jest umożliwienie użytkownikom domowym logowanie się do centrali po zakupieniu jednej licencji.


Tryb tabletowy.


Obecnie aplikacja RopamNeo posiada tryb tabletowy polegający na dostosowaniu wielkości widgetów do ekranu. Użytkownik dodatkowo ma możliwość zmiany siatki widgetów.